Container Ship

KONTEINERU INSPEKCIJA

 • Kādam nolūkam tas vajadzīgs
 • Inspekcijas pakalpojumi pie konteineru iekraušanas
 • Inspekcijas pakalpojumi pie konteineru izkraušanas
 • Uzņēmuma darba piemēri konteineru izkraušanā/iekraušanā

Kādam nolūkam tas vajadzīgs

Uzņēmumama Latsert Inspection ir liela konteineru pārvadājumu  survejeru apkalpošanas pieredze Latvijā. Pārstāvniecību sazarotais tīkls ļauj uzņēmumam sniegt saviem klientiem visu inspekcijas pakalpojumu paketi par visām preču grupām, ieskaitot rūpniecības preces, pārtiku, lauksaimniecības preces, metālvelmējumus, ķīmiskās un naftas ķīmijas rūpniecības produkciju, mēslojumus, cementu, koksni un zāģmateriālus, kokvilnu, tekstilu un daudz ko citu. Survejeru uzņēmuma piesaistīšana konteineru iekraušanas/izkraušanas procesa kontrolei nodrošina Pasūtītāju ar pilnu informāciju gan par procesa gaitu, gan par kravas stāvokli. Pārskati un Sertifikāti, kurus izsniedz uzņēmums Latsert Inspection tiek pieņemti izskatīšanai visās apdrošināšanas firmās. Atklātos preču iztrūkumus vai to bojājumus transportēšanas, izkraušanas vai citos gadījumos fiksē uzņēmuma inspektori un atspoguļo pārskatā, kā arī tiek apstiprināti ar foto pārskatu. Uzņēmuma Latsert Inspection štats sastāv no augsti kvalificētiem darbiniekiem, kuriem ir darba pieredze tādos uzņēmumos kā “SGS”, “Control Union”.

Inspekcijas pakalpojumi pie konteineru iekraušanas

Šobrīd konteineru pārvadājumi izsaka no sevis vienu no galvenajiem preces piegādes variantiem pircējam. Konteineros tiek pārvadāts viss tirgū pārstāvētais preču spektrs.

Uzņēmums Latsert Inspection sniedz pilnu pakalpojumu spektru konteineru iekraušanas kontrolei. Kontroles programma ir atkarīga no kravas veida, iekraujama konteinerā un ietver sevī sekojošo:

 • Konteinera apskati attiecībā tā veselumam (tiešo bojājumu iztrūkums, durvju aizvēršanas blīvums);
 • Konteinera tīrības un tā derīguma pārbaude konkrēta preču veida pārvadājumam;
 • Aukstuma iekārtas darbaspējas pārbaude (refrižeratoru konteineriem);
 • Konteinera iekraušanas procesa kontrole;
 • Kravas atklāšana, kas neatbilst Specifikācijām un tās nepielaišana iekraušanai, līdz Pasūtītāja attiecīgu instrukciju saņemšanai;
 • Iekraujamās kravas kvalitātes vizuālā kontrole;
 • Talmaņa rēķins/svara kontrole (beramkravai);
 • Paraugu atlasīšana un laboratorijas analīžu veikšana;
 • Konteineru plombēšana;
 • Pārskata izsniegšana, ieskaitot foto pārskatu.
 • Konteinera apskati attiecībā tā veselumam (tiešo bojājumu iztrūkums, durvju aizvēršanas blīvums);
 • Konteinera tīrības un tā derīguma pārbaude konkrēta preču veida pārvadājumam;
 • Aukstuma iekārtas darbaspējas pārbaude (refrižeratoru konteineriem);
 • Konteinera iekraušanas procesa kontrole;
 • Kravas atklāšana, kas neatbilst Specifikācijām un tās nepielaišana iekraušanai, līdz Pasūtītāja attiecīgu instrukciju saņemšanai;
 • Iekraujamās kravas kvalitātes vizuālā kontrole;
 • Talmaņa rēķins/svara kontrole (beramkravai);
 • Paraugu atlasīšana un laboratorijas analīžu veikšana;
 • Konteineru plombēšana;
 • Pārskata izsniegšana, ieskaitot foto pārskatu.

Pircēja interešu aizsardzībai un tam, lai izvairītos no preču nokraušanas riskiem, kas neatbilst Pircēja valsts standartu prasībām, uzņēmums Latsert Inspection veic kravas pirms nokraušanas kontroli.

Pirms nokraušanas kontroli var veikt produkcijas izgatavotājrūpnīcas noliktavās, ostā vai citās kravas nokraušanas vietās.

Inspekcijas pakalpojumi pie konteineru izkraušanas

 Uzņēmums Latsert Inspection sniedz pilnu pakalpojumu spektru konteineru izkraušanas kontrolei. Kontroles programma ir atkarīga no kravas veida, iekraujama konteinerā un ietver sevī sekojošo:

 • Konteinera apskati attiecībā tā veselumam (tiešo bojājumu iztrūkums, durvju aizvēršanas blīvums);
 • Plombu veseluma esamības pārbaude.
 • Termogrammas noņemšana (refrižeratoru konteineriem);
 • Kravas sakraušanas apskate pēc konteinera atvēršanas un preces sakraušanas fotografēšana;
 • Konteinera izkraušanas procesa kontrole;
 • Talmaņa rēķins/izkraujamās kravas svara kontrole;
 • Preces kvalitātes vizuālā kontrole;
 • Paraugu atlasīšana un laboratorijas analīžu veikšana;

Preces izkraušanas procesa fotografēšana.

Pārskata izsniegšana, kas satur visu informāciju par konteineru izkraušanu + foto pārskats.

Uzņēmuma darba piemēri konteineru izkraušanā/iekraušanā

Nepareiza sakraušana pie iekraušanas

Preces bojājuma atklāšana pie izkraušanas

Sulas koncentrāts. Temperatūras režīma pārkāpums, transportēšanas laikā.

Uzņēmuma darba piemēri konteineru izkraušanā/iekraušanā

Iekraušanas kontrole un zirņu paraugu atlasīšana

Konteinera plombēšana pēc iekraušanas beigām